Arduino – 4×4 Tuş Takımı Uygulaması

Bu yazımızda 4×4 tuş takımı (keypad) kullanımını anlatacağım. Basit olarak tuş takımında bastığımız tuşları serial monitöre yazdıracağız.

 

4x4 Arduino keypad uygulaması

4×4 Arduino keypad uygulaması

Ben uygulamamda bu tuş takımını kullandım. Tuş takımının üzerinde 8 adet pin bulunmaktadır. Bunlardan soldan sağa ilk 4 tanesi satır pinleridir, diğer 4 tanesi sütun pinleridir.

Kodlar:
Kod kısmına gelirsek, işimizi kolaylaştıracak keypad kütüphanesi bulunmaktadır, biz de uygulamada bu kütüphaneyi kullandık.

Keypad kütüphanesini kullanırken öncelikle, keypad nesnemizi oluşturmaktayız.

Keypad tusTakimi= Keypad(makeKeymap(tuslar), satirPinleri, sutunPinleri, satirSayisi, sutunSayisi);

Keypad nesnesini oluştururken tuş takımındaki tuşları, satır-sütun pinlerini arduinonun hangi pinlerine takacağımızı ve tuş takımında satır ve sütunda bulunan tuş sayısını belirtmekteyiz.

Hangi tuşa bastığımızı ise keypad kütüphanesinin getKey() fonksiyonuyla öğrenmekteyiz. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

tusTakimi.getKey();

Uygulamada kullandığım arduino kodu:

#include <Keypad.h>

const byte satirSayisi= 4;

const byte sutunSayisi= 4;

char tuslar[satirSayisi][sutunSayisi]=

{

{‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘A’},

{‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘B’},

{‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘C’},

{‘*’, ‘0’, ‘#’, ‘D’}

};

byte satirPinleri[satirSayisi] = {9,8,7,6};

byte sutunPinleri[sutunSayisi]= {5,4,3,2};

Keypad tusTakimi= Keypad(makeKeymap(tuslar), satirPinleri, sutunPinleri, satirSayisi, sutunSayisi);

void setup(){

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

char basilanTus = tusTakimi.getKey();

if (basilanTus != NO_KEY){

Serial.print(basilanTus);

}

}

 

Keypad kütüphanesini indirmek için tıklayınız… 

Proje dosyalarını indirmek için tıklayınız…

 

4x4 keypad ayakları

4×4 keypad ayakları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir