Arduino – Potansiyometre ile Servo Kontrolü

 

Bu yazımızda Arduino Uno kullanarak potansiyometre ile servo motorumuzu kontrol edeceğiz .

Arduino üzerinden verceğimiz değerler 0 ile 180 arasındadır. Bunun için ise kodlarımızda map fonksiyonunu kullanmamız gerekir. Map fonksiyonu birçok yerde kullanilabilir. Örneğin yine bir potansiyometre ile pwm kontrolu yapcağımız zaman 0 ile 1023 arasındaki değeri 0 ile 255 arasına sığdırmak gibi.

Gerekli malzemeler ise :

  • Ardunio
  • Sg90 (Servo Motor)
  • Potansiyometre
  • Jumper Kabloları

 

Not : Servonuzu Herhangi Bir Zemine Sabitlemeniz Tavsiye Olur …

Gelelim Arduino Kodlarımıza :

//Potansiyometre ile servo kontrolü
//ArduinoArşivi
#include <Servo.h>  // Servo kütüphanesini ekliyoruz.
const int pot=A1;   // Servo kontrol potunu bağlayacağımız analog giriş.
Servo myservo;      // Bu komutla servo kontrol nesnemizi oluşturduk.
int potdurum=0;
int pos = 0;
void setup(){
  myservo.attach(9); // Servomuzu bağlayacağımız pini belirledik.
}
void loop(){
  potdurum=analogRead(pot);
  pos= map(potdurum,0,1023,0,180);//Pottan okunan değeri  180e oranlıyoruz.
  {
    myservo.write(pos); // Yukarıdaki oranladığımız değeri servoya yazdırıyoruz.
  }
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir