Bu projede led parlaklığını bir potansiyometre ile ayarlayacağız. Bu sayede analog giriş işlemini görmüş