Bu devrede kullanacağımız lcd   16×2  dir. Yani  2 satır 16 karakterden oluşan bir ekranı