Arduino Nano Mikrodenetçi: Atmel ATMega168 veya ATMega328 Çalışma gerilimi: 5V Giriş gerilimi (önerilen): 7-12V